به سمینار یکروزه وویروس شناسی خوش آمده اید
انستیتوپاستور ایران
30 آبان 1392
 

صحبتي دوستانه با محققين محترم ويروس شناسي

ويروس شناسي همچون ساير علوم پايه زيستي به دليل نياز علم پزشكي به آن در تشخيص و درمان بيماريهاي عفوني،  سرطاني و سخت درمان رايج در بين انسانها مطرح و مستلزم به روزرساني ميباشد. با كمي جستجو در مقالات و بازتابهاي كاربردي علم پزشكي در روند سلامت نوع بشر، اهميت و گستردگي علم ويروس شناسي هر چه بيشتر معلوم ميگردد.    در ايران در نيمه اول دهه 1380 با تلاش پيش كسوتان اين رشته شرايط تربيت دانشجويان در مقطع دكتراي تخصصي (Ph.D) ويروس شناسي فراهم گرديد و مجوز اين رشته براي اولين بار توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صادر شد بطوري كه اكنون در چندين دانشگاه كشور برنامه آموزش دكتراي تخصصي ويروس شناسي پزشكي برگزار ميگردد.   با پيشرفت هاي سريع در رشته ويروس شناسي و پيدايش ويروس هاي نوظهور هر روز اطلاعات و كشفيات جديدي در اين رشته حاصل مي گردد  كه لزوم بازنگري آموزشي اين رشته  پس از هرچند سال حائز اهميت ميباشد.

انجمن ويروس شناسي ايران توسط تلاشگران اين رشته در سال1378 بنا نهاده شد و به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخه 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه مربوط به آن، اساسنامه آن در 27 ماده نگارش شد.  تا به امروز 400 نفر دانش آموخته و دانشجوي  ويروس شناسي و ميكروبيولوژي در سراسر كشور عضو اين انجمن بوده كه به طور مرتب از طريق سايت انجمن، پست الكترونيك، سخنرانيهاي ماهيانه و انتخابات، با هيات مديره انجمن در ارتباط بوده و از ساير اطلاعات و وقايع مربوطه مطلع ميگردند. همچنين اين انجمن با بيش از 28 مركز تحقيقاتي از جمله بخشهاي  ويروس شناسي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، انستيتو پاستور ايران و موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در ارتباط تنگاتنگ ميباشد.  تاكنون شش كنگره كشوري ويروس شناسي در راستاي اهداف اين انجمن برگزار گرديده است. در همين راستا در پاييز امسال اين انجمن اقدام به برگزاري سمينار يكروزه ويروس شناسي با امتياز بازآموزي در انستيتو پاستور ايران نموده است كه همزمان انتخابات هيات مديره انجمن نيز برگزار خواهد گرديد.  بطور معمول انتخابات هيات مديره انجمن هر دوسال يكبار با حضور نماينده وزارت برگزار ميگرديد كه به دليل مصوبه جديد دوره فعاليت هيات مديره به سه سال افزايش يافته است،  لذا انتخابات اين دوره همزمان با ششمين كنگره ويروس شناسي برگزار نگرديد.

پيرو انتخابات مورخ  30 آذر ماه 1389 اعضاء هيئت مديره انجمن به شرح ذيل فعاليت مينمايند:

رئيس انجمن : جناب آقاي دكتر محمود شمسي شهرآبادي،

نايب رئيس:   سركار خانم دكتر حوريه سليمانجاهي،

 دبير:   سركار خانم دكتر فريدا بهزاديان،

خزانه دار:  سركار خانم دكتر فاطمه فتوحي چاهوكي،

 وجناب آقاي دكتر بهزاد خوانساري نژاد،

بازرس:   جناب آقاي دكتر محمدرضا رضاپناه،

اعضاء علي البدل:  سركار خانمها دكتر زهره آزيتا صديق و فرح بخارايي سليم

بازرس علي البدل:  جناب آقاي دكتر محمد كاظم شاه كرمي

در انتها از كليه اساتيد، محققين و دانشجويان ويروس شناسي عضو اين انجمن دعوت ميگردد تا در این گردهمایی حضور به هم رسانده و ضمن بهره بردن از مباحث علمی مطرح شده توسط سخنرانان برجسته ویروس شناسی، در انتخابات انجمن فعالانه مشاركت نمايند تا اين انجمن با استفاده از نظريات و تجارب آن بزرگواران در مراكز مختلف كشور، به اشاعه وتعالی بخشی بهتر این رشته علمی پرداخته و مدافع جایگاه آن در جامعه علمی کشور باشد.

از طرف خود و اعضای هیئت مدیره انجمن ويروس شناسي حضور سبزتان را گرامی میداریم.

دكتر فاطمه فتوحي

دبير سمينار يكروزه ويروس شناسي